This website works best with JavaScript enabled
BT Education 2 - шаблон joomla Создание сайтов

logo

tel

Giriş

Giriş

İngiltere Yüksek lisans

Öğeyi Oyla
(0 oy)

İngiltere'de Yüksek Lisans

İngiltere’de bulunan yüzlerce üniversite öğrencilere 50,000 den fazla yüksek lisans programı sunmaktadır. Bir  yılda tamamlanabilen bu programlar yurtdışında ,prestijli bir ülkede ve İngilizce dilinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin ilk tercihidir.

İngiltere’de yüksek lisans eğitimi almak, iş dünyası ile doğrudan bağlantı kurmak ve kariyer gelişimi için büyük bir fırsattır. Köklü ve dinamik bir eğitim sistemine sahip olan İngiltere'de üniversite ve yüksekokullar, verdikleri eğitimin kalitesi ile ün yapmış ve saygınlık kazanmıştır. Bu kurumların verdikleri dereceler tüm dünyada tanınmaktadır. İngiltere'deki üniversiteler, bireysel tercih ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek çok çeşitli yüksek lisans programları sunmaktadır. Master eğitiminin 1 yıl sürmesi de, daha kısa sürede ve az para harcayarak eğitiminizi bitirmenizi sağlar.

İngiltere, tüm dünyada gerçekleştirilen araştırmaların % 5.5 ve bilimsel yayınların % 8'ini üretmektedir. İngiltere’de yüksek lisans yapmak demek, dünyaca kabul gören eğitim uzmanları ve profesörler tarafından üretilen bu araştırma kaynaklarına doğrudan ulaşma şansı anlamına gelmektedir. Öğrenciler arasında popüler olan konu başlıkları ise şöyledir: Hukuk, uluslararası İlişkiler, sanat, tasarım, iş idaresi ve finans.

Başvuru Tarihleri:

İngiltere’deki üniversitelerin yüksek lisans başvurularında kendi takvimleri ve farklı başvuru süreçleri vardır. Yüksek lisans programı başlangıcına yaklaşık 1 sene önce başvurular başlar, program başlamadan 3-4 ay önce de sona erer. Eylül / Ekim aylarında başlayan programlar için en uygun başvuru dönemi Kasım – Şubat aylarıdır.

Master Dereceleri

Yüksek lisans programları İngiltere’de genel olarak 1 yıl sürmektedir, az sayıda da olsa 2 yıl süren programlar da bulunmaktadır. Günümüzde zamanın değerli olduğu düşünülürse İngiltere’de yüksek lisans eğitiminin çok avantajlı olduğu ortadadır. Genellikle Eylül / Ekim aylarında başlayan 1 yıllık yüksek lisans eğitim süreci, 9 ay ders, 3 ay tez/proje dönemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Ocak/ Şubat ve Mart gibi alternatif dönemlerde başlayan programlar da mevcuttur.

Yüksek Lisans Dereceleri 
İngiltere'de 3 çeşit yüksek lisans programı bulunmaktadır.

1.  Lisansüstü Sertifikası/Diploması ( Pg Cert, Pg Dip ) 
Dersli lisansüstü programlarıdır ve araştırma tezi içermez. Özellikle lisans alanın dışında farklı bir disiplinde yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere uygun programlardır. Sertifika programlarının süresi 3-6 arasında değişirken, diploma programları genellikle 9 ay sürmektedir. Bazı diploma sonrasında öğrenci gerekli başarıyı sağlarsa yüksek lisans programına geçiş imkânı sağlanabilir.

2.  Dersli Yüksek lisans programları (MA, MSc, MBA, MEng, LLM, etc.) 
Genellikle 1 senelik programlardır. İlk 9 ay zorunlu ve seçmeli dersler ve bu derslerin sınav, proje ve ödevleri ile geçer. Son 3 ayda ise araştırma tezi veya projesi tamamlanır. Sınavlar ve yüksek lisans tezi sonrası diploma alınır. Dersli yüksek lisanslar arasında aşağıdaki belirtilen akademik unvanlı programlar mevcuttur;
MA – Master of Arts ( İşletme, Siyasi Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Medya, Sosyoloji gibi birçok farklı disiplinden programlar MA unvanında verilebilir.
MSc – Master of Science ( Yine pek çok farklı alanda yüksek lisans programlarında kullanılan bir unvandır, fen bilimleri, mühendislik, işletme gibi alanlarda kullanımı yaygındır.)
MBA – Master of Business Administration (İşletme yüksek lisansı)
Executive MBA (Üst Düzey Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansı)
LLM – Master of Law (Hukuk Yüksek Lisansı)
MArch – Master of Architecture (Mimarlık Yüksek Lisansı)
MPA- Master in Public Administration (Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı)
MEd – Master of Education (Eğitim Yüksek Lisansı)
MEng - Master of Engineering (Mühendislik Yüksek Lisansı)
MFA – Master of Fine Art (Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı)
MLitt – Master of Letters (Edebiyat ve Yazım Yüksek Lisansı)
MMus – Master of Music (Müzik Yüksek Lisansı)
MPharm – Master of Pharmacy (Eczacılık Yüksek Lisansı)
MTh – Master of Theology (İlahiyat Yüksek Lisansı)
MMed- Master of Medicine (Tıp Yüksek Lisansı)
MS - Master of Surgery (Cerrahi Tıp Yüksek Lisansı) 
MClinDent - Master of Clinical Dentistry (Diş Hekimliği Yüksek Lisansı) 

3.  Araştırmalı Yüksek lisans Programları 
Bu derecede mevcut programlar aşağıdakilerdir;

MRes – Master of Research (Araştırma Yüksek Lisansı)
Bu 1 yıllık program süresince ders katılımdan ziyade araştırma ve araştırma tezi ön plandadır ve mezuniyet notunuzu araştırma tezinizin başarısına göre verilir.

MPhil – Master of Philosophy  (Doktora öncesi araştırma programı)
Bu yüksek lisans derecesinin Türkiye’de akademik olarak bir karşılığı yoktur ve genellikle 2 yıl sürer. Bu programlar özellikle doktoraya geçiş için kullanılabilir. Öğrenci Mphil sonrasında doktoraya devam ederse program sırasında yaptığı çalışmalarla doktora programı kısmen tamamlanmış olur.

Kabul ve Başvuru Koşulları

Üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Ancak en önemli koşullardan biri adayın mezun olduğu bölüm veya buna paralel bir alanda master yapmasıdır. Bunun dışında genelde aranan koşullar şöyledir:

 • Transcript (üniversitedeki not dökümü) - İstenilen not ortalaması ve mezuniyet derecesi üniversite ve bölüme göre değişebilmektedir ama genellikle 3/4 ve üzeri istenilmektedir. Üniversiteler bölümlere göre giriş koşullarını belirtseler de öğrencinin mezun olduğu okul, bölüm, departmanında hangi yüzdelik birim içinde bulunduğu gibi etkenler bu değerlendirmede etkili olabilmektedir.  Başvurular sırasında öğrenci mezunsa not dökümleri ve diploması, mezun değilse bulunduğu seviyeye kadar aldığı derslerin notlarını ve genel not ortalamasını belirten resmi not dökümü gereklidir.
 • Diploma (ilk başvuru için henüz okuyan öğrencilere gerekli değildir)
 • İngilizce yeterlilik sınavı sonucu-Genelde IELTS veya TOEFL sınav sonucu istenmekle beraber, bazı kurumlar CPE ve CAE sınavını da kabul etmektedirler.  Üniversiteler IELTS'den minimum 6.5 veya TOEFL'dan minimum 213 istemektedirler.·       
 • Akademik referans mektupları (2 tane)- Öğrencilerin başvurular sırasında lisans eğitimi süresince kendilerine ders vermiş 2 akademisyenden referans almaları gerekmektedir. Akademik referanslar kapalı zarfta kurumsal başlıklı kâğıda yazılmış mektup ve ya elektronik posta yoluyla iletilebilir
 • Bazı kurumlar standart bir sınava girmenizi isteyebilir.
 • Personal Statement / Niyet mektubu- Öğrencinin kendisini ifade etmesi için ayrılmış bu alanda, akademik geçmişini ve hedeflerini, kariyer hedeflerini, bölüm ve üniversite seçim nedenlerini anlatabilir. Eğitim danışmanı yönlendirmesi doğrultusunda düzgün yazılmış bir niyet mektubu başvuru esnasında kabul kararında önemli bir etki ve fark yaratabilir.
  Araştırmalı master (MRes, MPhil) programlarında niyet mektubunun yanı sıra araştırma önerisi yazısı da istenmektedir. ‘Research proposal’ başlığı altındaki bu yazıda araştırma yapılacak konu içeriği, planlanan çalışma takvimi, araştırma yöntemleri, konu ile ilgili literatür taramalarına ve ulaşılmak istenilen sonuçla ilgili detaylı bir içerik sunulmalıdır.
 • MBA derecesi için üniversitelerin çoğu en az 2 yıl profesyonel iş tecrübesi isteyebilir.
 • Bazı doktora programlarına başvuruda ayrıca yapılacak olan araştırmanın konusu istenebilir.
 • Profesyonel hazırlanmış CV - Varsa iş deneyimi ve stajları gösteren CV başvurularda profesyonel bir izlenim yaratmak için gereklidir. Hazırlanan CV’nin akademik olması tavsiye edilir, bu tür CV’ler eğitimin ve akademik anlamda tecrübelerinizin, başarılarınızın özeti ile başlayıp, iş ve staj deneyimleriyle devam eder. Özellikle MBA programlarına başvuran öğrencilerin CV’lerini daha detaylı hazırlanması gerekmektedir.    
 • Gerekiyorsa Portfolyo (Sanat ve dizayn bölümleri için)

Lisansüstü programlara başvuru doğrudan ilgili kuruma yapılır ve genelde ücretsizdir.

Master programlarına genellikle ara dönemde öğrenci kabul edilmez. Doktora programlarına ise ara dönemde öğrenci kabul edilir.

Başvurular kurumlarca bireysel olarak değerlendirilir ve her kurumun belirlediği bir son başvuru tarihi vardır. Bu tarihler kurumların prospektüslerinde belirtilir, fakat genelde master programına başlamayı düşündüğünüz tarihten bir yıl önce başvurular başlar. 

Başvurduğunuz programa kabulünüz iki teklif çerçevesinde gerçekleşebilir:

 • Şartsız kabul:Öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği incelendikten sonra, yeterli görüldükleri taktirde şartsız kabule hak kazanırlar.

• Şartlı kabul: Öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği saptanamadığı durumlarda (halen eğitimini sürdürüyor olmak, İngilizce yeterlilik sınavı sonucunu henüz almamış olmak vb.) şartlı kabul verilir. 

Öğretim Ücreti ve Yaşam Masrafları

Üniversitelere göre farklılık gösterse de, ortalama olarak yıllık öğretim ücreti şöyledir:

Sanat ve Sosyal Bilimler                             £6.000-14.000

Fen ve Teknik Bilimler                                 £7.000-14.000

Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik              £13.000-17.000 

Bir öğrencinin yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan para miktarı ise yıllık olarak ortalama £5.000-6.000 civarındadır. Yaşam masrafları bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Öğrencilerin İngiltere'deki eğitimlerini karşılayacak finansal garantiye sahip olduklarını kanıtlayan belgeleri vize başvurusu sırasında İngiliz makamlarına göstermeleri istenir. Öğrenciler İngiltere'ye yalnızca full-time öğrenci olmak koşuluyla kabul edilirler. Öğrenciler akademik dönem içerisinde haftada 20 saat ve tatil dönemlerinde full-time çalışarak cep harçlığı kazanabilirler.

PRE-MASTER  HAZIRLIK PROGRAMLARI

Eğer diğer kriterleriniz uygunsa fakat İngilizcenizin yeterli olduğunu düşünmüyorsanız ya da mezuniyet not ortalamanız yeterli değilse veya başka eksik noktalarınız varsa, bir pre-master programına başvurmak sizin için en doğrusu olur. Pre-Master programını mevcut akademik başarı durumunuzu yükseltmek ve daha iyi programlar tarafından kabul edilmek için bir alternatif olarak da değerlendirebilirsiniz.
Pre-Master sınıfları küçüktür. Program en çabuk ve etkili şekilde öğrenmenizi sağlar. Ayrıca bu program Kurum içerisinde size atanmış Akademik Danışmanınızla beraber seçim yapmanızı ve üniversitelere organize edilmiş ziyaretler yapabilmenizi sağlar. Pre-Master Programında alacağınız dersler:

 • Akademik Amaçlar & IELTS Hazırlığı için 10 saat İngilizce
 • 6 saat Toplantı ve Seminer Becerileri veya İngilizce Konuşma Becerileri
 • 5 saat Eğitim Becerisi
 • 4 saat Durum çalışması

Eğer Pre-Master’ a başlama nedeniniz; İngilizce skorunuzun düşüklüğü ise IELTS , eğer not ortalamanız düşük ise not ortalamanızı yükseltmek için GMAT almanızı sağlamaktadır. Kısacası Pre-Master Programı ihtiyacınız olan becerinizi geliştirmeyi amaçlar.

Pre-Master Programlarına katılabilmenin temel şartları;

 • 21 yaşında veya daha büyükseniz,
 • Üniversite Diploma notunuz düşükse veya IELTS Skorunuz yetersiz se,
 • MBA, İşletme, Hukuk veya Eczacılık alanında Master yapmayı istiyorsanız.

Neden İngiltere’de Master Yapmalısınız?

 • İngiltere’deki Yüksek lisans /MBA programları 1 yıldır.
 • İngiltere'de sayısız Yüksek Lisans programları vardır
 • İngiltere’de Yüksek Lisans/MBA yaptığınızda sadece 1 Akademik Yıl  eğitim ve yaşam masrafı ödenir.
 • İngiltere'den almış olduğunuz Yüksek lisans Diplomanızla kariyerinize iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.
Okunma 1465 defa

Danışmanın Kamerasından 

Edu Store iletişim 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440