This website works best with JavaScript enabled
BT Education 2 - шаблон joomla Создание сайтов

logo

tel

Giriş

Giriş

Kanada Yüksek Lisans

Öğeyi Oyla
(0 oy)

KANADA DA YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

Kanada, Amerika ve İngiltere’ye göre yaşam koşullarının ekonomik açıdan oldukça uygun bir ülkedir. Eğitim konusunda devlet tarafından da oldukça desteklendiğinden okulların kalitesi Amerika ve İngiltere’den farklı değildir. Aynı zamanda birçok kültürel çeşitliliği bünyesinde barındıran bir ülke olduğundan farklı ülkelerden binlerce öğrencinin eğitim konusunda başlıca tercih ettiği ülkelerdendir.

Kanada dünyanın en yüksek yaşam standartlarından birine sahiptir ve sürekli olarak Birleşmiş Milletlerin İnsani Gelişme Endeksi'nde ilk 10 sırada yer almaktadır. Hem Commonwealth ve Frankofon toplumla bağlarının olması Kanada’da zengin bir kültürel mirası simgeler.

Genel Bilgiler:

Kanada'da yabancı öğrencilerin prestijli bir eğitim ve ekonomik fiyatlarla farklı alanlarda yüksek lisans yapmaları mümkündür. Okulların şartlarına göre 1 veya 2 yıl sürebilir. Özellikle MBA gibi pratik master programları sadece 1 yıl sürer. Aynı zamanda Kanada'da eğitimin tercih edilmesindeki bir başka avantaj ise hükümet tarafından öğrencilere, öğrencilik hayatları süresince sunulan ve mezun olduktan sonra Toronto, Montreal ve Vancouver gibi büyük şehirlerde 1 yıl, diğer şehirlerde 2 yıl boyunca verilen çalışma iznidir.

Kanada’da master programları genel olarak ikiye ayrılır; Akademik bir yönde ilerleyen programlar bilimsel eğitim ve araştırmaya odaklanmıştır; uygulamalı alanlara yönelik programlar ise öğrencinin sosyal hizmet ya da eğitim bilimleri gibi alanlarda ilerlemesini sağlayacak mesleki eğitim programlarıdır. Master öğrencisi bu iki yoldan birinde öğrenim görmeyi tercih edecektir.

Master programlarında çok az sayıda öğrenciye burs verildiği için bu öğrenciler genellikle öğrenim görürken bir yandan da en azından yarım gün çalışmayı tercih ederler. Bir master öğrencisinin geliştirmesi gereken en önemli, beceri sorunların öncelik sırasını belirlemek  olmalıdır. Master programlarında öğrenciye lisans eğitimine oranla biraz daha fazla okuma  verilir. Hazırlık ya da giriş derslerini geçtikten sonra sınıf içindeki durumunuz, teslim ettiğiniz ödevler ya da uygulamalı çalışmalarınız önem kazanmaya başlayacaktır. Bir master programından geçmek için ortalamanızın en az B olması gerekir. Master’dan sonra doktora  yapmak istiyorsanız ortalamanızın daha yüksek olması gerekebilir.

Akademik yönde bir master eğitimi alıyorsanız hemen her okulda mezun olabilmeniz için 50-150 sayfalık bir tez yazmanız istenir. Bu tez, bilimsel birikiminizin ve araştırmalarınızın mezun olmaya yeter düzeyde olduğunun göstergesi olarak kabul edilir. Akademik alanda master yapan öğrencilerin tez çalışmaları sırasında yardım alabilecekleri hemen hiç kimse olmayacaktır.

Uygulamalı alanda bir master eğitimi görüyorsanız alan çalışmaları ya da ekstra sınıf çalışmaları   bu tezin yerini alacaktır. Uygulamalı alanlardaki master programlarında danışman öğretmenler çalışmalarınızı değerlendirme, ders seçiminiz ve benzeri konularda yanınızda olabilir.

Türkiye’den master eğitimi için Kanada’ya giden öğrencilerin en fazla rağbet ettikleri program işletme masterıdır. (Master of Business Administration MBA)

Kanada üniversitelerinde farklı master programlarının uygulanıyor olması nedeniyle Kanada´da mastera başvuru şartları ve işlemleri de farklılık gösterir. Üniversitelerin master programlarında aynı bölümlere yapılan başvurularda, öğrencilerden istenen gerekli sınavlar aynı olmakla birlikte, bu sınavlarda istenen taban puanlar okuldan okula değişmektedir. Kanada´da her üniversitede olmasa da, bazı yüksek lisans programlarında, öğrencilere şartlı kabul olanağı da verilmektedir.

Başvuru ve Kabul Koşulları

Kanada’daki üniversitelerde master yapabilmeniz için 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmuş olmanız gerekmektedir. Ancak bu kriter yine üniversiteden üniversiteye, hatta programdan programa değişiklik gösterebilmektedir. Bazı master programlarında öğrencinin yeteri kadar iş tecrübesi varsa ya da öğrenci 4 yıllık bir üniversite yerine uluslararası geçerliliği olan CA (Chartered Accountant), CFA (Chartered Financial Analyst), vb.gibi dereceleri almışsa bunları üniversite eğitimi yerine saydırabilir. Bu kapsamda başvurulan bölümün kabul koşullarının iyi anlaşılması tavsiye edilir.

Üniversitelere başvuru koşulları konusunda ise şunları başlıca sıralayabiliriz:

 • Okulların öğrencilerden istediği en belirgin ve minimum kriter; TOEFL( IBT 90 ve üzeri ), IELTS (Akademik modülden overall 6,5 ve her puan türünde 6’nın üzerinde olmak), hatta GMAT (İşletme ve diğer yönetim alanları ile ilgili master yapacaklardan bir çok üniversite ister) veya GRE (Teknik ve sosyal bilimler için bir çok üniversite tarafından istenmektedir) sınavlarından en az bir tanesinde başarılı olmaları.

Şartlı kabul getirtebilmek için TOEFL veya IELTS yoksa diğer sınavlar ile de başvuru yapılabilir. Genel anlamda Kanada’da kaliteli bir yükseklisans eğitimi için üniversitelere başvuru yapmada öğrencilerin yüksek dil yeterliliğine sahip olmaları gerekir. Böyle bir belgeleri yoksa belli süreleri kapsayan dil okulları aracılığıyla da önce dil eğitimlerini almada sonrasında da Master eğitimlerinde okullara yerleştirilmeleri yapılır.

GMAT ve GRE sınavları yüksek lisans yapmak istediğiniz bölüme göre değişmektedir. Mesela MBA yani işletme yüksek lisansı yapacaklar için GMAT, mühendislik alanında yüksek lisans yapacaksanız, GRE branş sınavlarından geçmeniz gerekmektedir.

 • Kanada’daki üniversitelerin eğitim dönemleri genellikle Eylül ayı ile Mayıs ayı arasında olduğundan başvuru tarihleri Ocak ayı ile Nisan ayı arasında gerçekleştirilmelidir.
 • Not Dökümü (Transcript): Öğrencinin lisans mezunu yada son sınıf öğrencisi olması ve en düşük 2.50 ortalamasına sahip olmalıdır. Kanada’daki birçok üniversitenin kendi belirlediği minimum not ortalaması kriteri vardır. Master programına başvuruda bulunacak öğrencilerin belirtilen bu not ortalamasına sahip olmaları beklenir. Fakat bazı durumlarda öğrencinin not ortalaması  istenilenin altında olsa bile eğer öğrencinin diğer nitelikleri iyi ise not ortalaması konusundaki sıkıntı kabul komitesi tarafından göz ardı edilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin başvuru  paketi hazırlanırken diğer güçlü olduğu taraflarının çok profesyonel bir şekilde ön plana çıkarılması gerekir.

Diğer taraftan not sistemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebildiği için, başvuru paketine eğer gerekiyorsa ,okul not sistemini ve öğrencinin okulundaki diğer öğrencilere kıyasla başarı seviyesini açıklayıcı yazılar eklenmelidir. Kanada’daki çoğu üniversite öğrencinin not döküm belgesinin direkt olarak üniversite yönetimi tarafından İngilizce olarak hazırlanmasını ve mühürlenmiş olarak kendilerine postalanmasını ister.

 • Referans mektupları (Recommendation Letters) - Referans mektupları Kanada’daki çoğu okul tarafından başvuru koşulları dahilinde istenilen belgeler arasındadır. Referans mektuplarının öğrencinin akademik, sosyal  ya da çalışma ortamında iletişimde bulunduğu kişilerden alınması gerekmektedir. Bu kişiler öğretmenler olabileceği gibi öğrencinin okul arkadaşları, çalışma arkadaşları ya da öğrenci gönüllü programlara katıldıysa bu ortamlarda tanıdığı kişiler de olabilir. En az 3 adet hazırlanması tavsiye edilir.

  Referans yazılarının:

  · Referansı veren kişinin öğrenci ile ilişkisinin detaylarını,

  · Öğrencinin başarıları ve güçlü taraflarını,

  · Başvuruda bulunulan okulun ve programın öğrencinin kariyer ve yaşam kalitesine neler katacağını,

  · Öğrencinin ilgili bölüme başvuruda bulunmasının ana nedenlerini içermesi beklenir.
 • Profesyonel hazırlanmış bir özgeçmiş/CV ve İş Tecrübesi - Kanada’daki birçok okul başvuruda bulunulan program ile ilgili olmak kaydı ile öğrencinin belli bir süre iş tecrübesine sahip olmasını tercih ederler. Öğrencinin iş tecrübesi belgelenirken eğer mümkün ise iş verenden referans mektubu alınması ve öğrencinin yaptığı   işleri detaylı bir şekilde anlatan profesyonel bir özgeçmiş (CV) hazırlanması tavsiye edilir.
 • Niyet Mektubu (Satement of Purpose): Niyet mektupları, programa başvuran diğer adaylar arasından öğrencinin sıyrılmasında önemli rol oynarlar. Bu mektuplar genel olarak öğrencinin neden Kanada’da eğitim almak istediği ve başvuruda bulunulan üniversitenin öğrencinin gelecekle ilgili beklentilerini nasıl karşılayacağı gibi açıklamalar içerir.
  Kanada’daki bazı programlar niyet mektupları ile ilgili olarak herhangi bir kriter belirtmezlerken bazıları bu mektupta öğrencinin cevaplamasını istedikleri soruları başvuru koşulları arasında  açıkça belirtirler.

Hazırlık eğitimi almak istemiyorsanız :

Yüksek Lisans programına direk olarak 1. sınıftan başlayabilmek için en az IELTS 6,5 seviyesinde İngilizceye sahip olmanız gerekmektedir. Eğer ek İngilizceye ihtiyaç duyarsanız seviyenize göre size dil+ yüksek lisans paket programlarından faydalanabilirsiniz.

Dil yeterliliğiniz yok ise :

Akademik alanda bir kariyer düşünüyorsanız master by research önermekteyiz. Ayrıca vize açısından master by research önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bazı üniversiteler kendi dil sınavlarını kabul etmektedirler ve direkt kabulü İngilizce sınav sonucu görmeden verebilmektedirler. Akademik dil yeterlilik notunuz eksik ise paket dil takviyeli olan paket program ile direkt yüksek lisans programınıza başlayabilirsiniz.

Lisans Not Ortalamanız Düşük ise:

Kanada da Yüksek Lisans yapmak isteyen lisans mezunun öğrencilerin not ortalaması (GPA) %80 ‘in üzerinde olması gerekmektedir. Bu şarta uymayan öğrenciler Postgraduate Sertifika programlarına katılarak, daha kısa sürede ve daha uygun maliyetlere sertifika alabilirler. Bu programa katılan öğrenciler aynı zamanda not ortalamalarını yükselterek, master programlarına da 2. Sınıftan devam edebilirler. Kanada’da uzun dönem eğitim alan öğrencilerin vize kuralları çerçevesinde çalışma izni bulunmaktadır.

Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri:

Kanada’da yüksek lisansa başvuru ücretleri üniversiteye göre değişmekle birlikte 75-165 Kanada Doları arasındadır. Okulların “deadline” denilen son başvuru tarihleri vardır ki çoğu okul yüksek lisans başvurularını çok önceden almaya başlar. Bazı üniversiteler, ağustos ayında başlayacak yüksek lisans programları için başvuruları bir önceki yılın ekim ayından almaya başlatmaktadırlar. Başvuru tarihleri ile ilgili olarak eğitim danışmanlarımız ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz.

Maliyet:

Kanada’da yüksek lisans eğitimi almak ile Türkiye’de bir özel üniversitede yüksek lisans eğitimi almak arasında, üniversite bazında farklılıklar olmakla birlikte genelde eğitim ücretleri açısından hiçbir fark yoktur. Kanada’daki üniversiteler uluslararası öğrencilerinden yüksek lisans eğitim ücreti olarak ortalama 9.000 CAD ile 20.000 CAD arasında bir ücret talep ederler. Bu eğitim ücreti alacağınız eğitimin alanına göre de farklılık gösterebilir. Türkiye’de bulunan birçok vakıf üniversitesinin ücretleri de bu aralıktadır.O yüzden yüksek lisans eğitimi almaya kararlı iseniz seçim aşamasında Kanada’yı tercih etmeniz, alacağınız eğitimin kalitesini, dünya çapındaki bilinirliğini, kültürel kazanımlarınızı ve en önemlisi İngilizceyi kullanma becerinizi direk olarak çok olumlu etkileyecektir.

Konaklama olanakları:

Konaklama fiyatları söz konusu olunca fiyatı eğitim alacağınız şehirler belirliyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kanada’da yüksek lisans eğitiminizi alacağınız eyalet ve şehir konaklamanızın fiyatını belirleyecektir.

 • Üniversite bünyesindeki kampüs içi yurtlar - aylık 250 ile 450 CAD
 • Özel yurtlar - ortalama aylık 450 ile 1.000 CAD
 • Paylaşımlı öğrenci evi konaklaması - odadaki kişi sayısına göre kişi başı aylık 300 ila 700 CAD
 • Özel Ev konaklaması – 800 – 1200 CAD

 Neden Kanada’da Yüksek Lisans Eğitimi:

Anadil düzeyinde İngilizce, dilerseniz Fransızca seçeneği! - Kanada bildiğiniz gibi 2 yasal dil konuşulan bir ülkedir: İngilizce ve Fransızca. Bu durum Kanada'nın eğitim sistemine de yansımıştır doğal olarak. Dilerseniz İngilizce dışında Fransızca eğitim almayı da tercih edebilirsiniz. İngilizce eğitim alırken, Fransızcanız varsa eğer, Fransızca pratiği yapma imkanı da bulabileceksiniz.

Okunma 2261 defa

Danışmanın Kamerasından 

Edu Store iletişim 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440